Audyt bezpieczeństwa

Ponieważ IT musi sprawnie wspierać Państwa biznes, zapewniać ciągłość działania i … nie generować zbęnych kosztów.

Czy moja firma jest bezpieczna?

Czym jest bezpieczeństwo informacji i zasobów dla Państwa firmy? Z pozoru to rzeczy oczywiste: działające komputery i serwery, drukujące drukarki, wpływające maile – słowem możliwość codziennego prowadzenia biznesu. Tyle że to wierzchołek sporej góry. Bezpieczeństwo to brak wycieków danych o klientach, przepływach finansowych, pracownikach i ich rodzinach czyli również brak utraty wizerunku i zaufania na które codziennie ciężko trzeba pracować, często od wielu lat. Słowem bezpieczeństwo to… pieniądze – wydawane na  pracowników lub całe zespoły IT, zasoby teleinformatyczne te małe, lokalne i te ogromne w serwerowniach własnych i zewnętrznych, to w końcu pieniądze na kary i okupy za zaszyfrowane dane i specjalistów w zakresie negocjacji i prawa. W bezpieczeństwie chodzi więc między innymi o to aby pieniądze były mądrze i optymalnie wydawane. Czy dotyczy to Państwa firmy? A czy w możecie działać bez komputerów, Internetu, telefonów? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to pozytywna jest również odpowiedź na pytanie czy potrzebujecie proesjonalnego audytu bezpieczeństwa.

Jakie elementy infrastruktury audytujemy?

Stacje Robocze

 • inwentaryzacja urządzeń
 • inwentaryzacja oprogramowania
 • weryfikacja zabezpieczeń antywirusowych
 • weryfikacja legalności oprogramowania
 • weryfikacja polityk haseł
 • weryfikacja dostępu użytkowników do zasobów i usług
 • weryfikacja nośników


Serwery

 • inwentaryzacja oprogramowania
 • weryfikacja legalności oprogr.
 • analiza poziomu aktualizacji
 • ochrona przed znanymi podatnościami
 • analiza zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
 • analiza polityk haseł
 • weryfikacja udostępniania usług serwerowych użytkownikom
 • weryfikacja zabezpieczeń  danych osobowych.
 • weryfikacja nośników

Infrastruktura

 • inwentaryzacja urządzeń
 • weryfikacja aktualności firmware
 • weryfikacja zabezpieczeń dostępu
 • weryfikacja sieciowych urządzeń antywirusowych
 • analiza konfiguracji modułów firewall, UTM, IPS , NGFW
 • analiza zabezpieczeń  udostępnionych usług
 • analiza zabezpieczeń w zakresie ujawnionych podatności hardware i software

Dane

 

 • analiza metod wykonywanych kopii zapasowych dla wszystkich źródeł danych
 • analiza zabezpieczenia nośników danych i mobilnych stacji roboczych
 • analiza sposobu przechowywania i zabezpieczenia skopiowanych danych
 • analiza i weryfikacja RTO i RPO
 • analiza metod kontroli nad systemami kopii bezpieczeństwa

Statystyki zagrożeń w Q1 2022

0 s
Co 10 sekund ma miejsce nowy atak ransomware​ z żądaniem okupu
0 %
złośliwego oprogramowania trafia do firm z globalnego Internetu
0 %
Naruszeń bezpieczeństwa w firmach spowodowany jest przez błąd ludzki
0 %
Wszystkich ataków ma na celu wyłudzenie od firm okupu za dane

Audyt bezpieczeństwa
niski koszt, duże korzyści

 

Po przeprowadzeniu audytu Państwa firma:

 • uzyska obiektywne i pewne informacje o stanie bezpieczeństwa elementów objętych audytem;
 • uzyska obraz stanu IT i zoptymalizuje wydatki związane cyberbezpieczeństwem;
 • otrzyma jednoznacznłe i proste do wprowadzenia rozwiązania poprawiające zabezpieczenia systemów i danych;
 • wydatnie zminimalizuje ryzyko błędów operacyjnych i awarii związanych z nieprawidłowym działaniem systemow teleinformatycznego a także systemów podtrzymania zasilania;
 • wyeliminuje ryzyko przestojów w pracy wywołanych awariami systemów oraz sprzętu teleinformatycznego  i związanych z nimi strat finansowych;
 • zoptymalizuje wewnętrzne procesy w tym przede wszystkim związane z  bezpieczeństwem danych, usług i  hostującej je infrastruktury teleinformatycznej;
 • wprowadzi właściwą i skuteczną organizację zasad postępowań w razie zaistnienia naruszeń i incydentów bezpieczeństwa;
 • zminimalizuje możliwość wycieku przetwarzanych danych i uniknie związanych z tym konsekwencji prawnych, organizacyjnych, utraty wizerunku oraz  kosztów.

Jak wygląda realizacja audytu w przedsiębiorstwie?

Zakres i obszar audytu jest każdorazowo określany indywidualnie z uwzględnieniem posiadanego przez przedsiębiorcę sprzętu (stacji roboczych, serwerów, infrastruktury teleinformatycznej, urządzeń końcowych), jego ilości i oczekiwań dodatkowych. Zawsze jednak obejmuje następujące kroki:

 • wypełnienie  ankiety umożliwiającej poprawne i jenoznaczne określenie zakresu audytu i weryfikacja stanu faktycznego;
 • analiza dokumentów wewnętrznych audytowanego podmiotu, w tym polityk bezpieczeństwa, prywatności, rejestrów naruszeń, rejestrów udostępniania, umów serwisowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej sprzętu i oprogramowania (w tym licencji), itp. pod kątem zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz normami sektorowymi i zasadnością ekonomiczną a  następnie przeprowadzenie weryfikacji  stanu faktycznego oraz, jeżeli to niezbędne, dokonanie korekty lub uzupełnień;
 • badanie oprogramowania i konfiguracji stacji roboczych, maszyn serwerowych, urządzeń i infrastruktury sieciowej oraz innych urządzeń końcowych – najbardziej rozbudowana część zadania obejmująca szereg czynności sprawdzających min. przy użyciu zgromadzonych specjalizowanych narzędzi informatycznych, prowadzona na zasobach teleinformatycznych podmiotu audytowanego (własnych i zewnętrznych), obejmująca również udział ASI i użytkowników z różnymi uprawnieniami dostępowymi (testy stanowiskowe). Zadanie to jest każdorazowo indywidualnie przygotowywane i prowadzone ze względu na różnice w zastosowanych urządzeniach i ich oprogramowaniu oraz stawianym im zadaniom;
 • sporządzenie raportu z zadania audytowego, jego prezentacja połączona z przedstawieniem wniosków i skutecznych, dostosowanych do potrzeb oraz możliwości klienta  a także jeżeli to możliwe alternatywnych wobec siebie sposobów rozwiązania wykrytych uchybień bezpieczeństwa.
 • wdrożenie zaleceń zadania audytowego – wparcie merytoryczne podmiotu na każym etapie (wybór, zakup, wdrożenie, szkolenie personelu).

 

SECIO - doświadczenie i kwalifikacje w przystępnej cenie dla Państwa Firmy

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z obszarem cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i webaplikacji. Działamy według jasno określonych wartości: etyka, skuteczność i profesjonalizm. Naszą misją jest bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów.
Zapraszamy do kontaku – jesteśmy pewni, że nasz zespół audytorów posiadających  doświadczenie i kwalifikacje sprosta wszystkim wyzwaniom z zakresu audytu bezpieczeństwa.

SECIO - elastyczne rozwiązania

Oferujemu rozwiązania dostosowane do potrzeb większości przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wystarczy wybrać jedną z dwóch podstawowych opcji i zwrócić się o bezpłatną wycenę zadań audytowych.

SECio

Audyt Bezpieczeństwa
– przedsiębiorstw
– instytucji i urzędów
– webaplikacji

Adres

Kontakt

Media

Prywatność