Polityka prywatności

secIO w pełni przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Dalej znajdują się kompleksowe informacje dla Użytkowników naszej strony na temat tego, w jaki sposób są gromadzone i  przetwarzane oraz wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu zlokalizowanym pod adresem https://secio.pl oraz w jaki sposób secIO dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu, używając neutralnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych oraz prowadzi działania zapewniające, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny.
 
Klauzula informacyjna formularza kontaktowego. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest secIO Edyta Plesińska Grunwaldzka 18, 35-068 Rzeszów.
  2. Kontakt w sprawie danych osobowych – formularz kontaktowy.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu złożenia formularza kontaktowego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu;
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością użycia formularza kontaktowego.
Informacja dotycząca cookie.
  1. Czym są pliki cookies? Cookies to dane informatyczne w postaci niewielkich plików  o charakterze tekstowy tworzonych przez serwery hostujące serwisy WWW i aplikacje webowe, które następnie są wysyłane do przeglądarki internetowej i zapisywane na dysku twardym użytkownika komputera, który serwis WWW odwiedza.
  2. Do czego nasz serwis używa cookies? Pliki są używane do dostosowania wyświetlanych treści do możliwości sprzętu użytkownika.
  3. W jaki sposób skasować pliki cookies na własnym komputerze? Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową zainstalowaną na komputerze z którego następuje połączenie z serwisem dostępnym pod adresem https://secio.pl  należącym do Secio Edyta Plesińska w Rzeszowie. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi potrzebami w tym również dotyczącymi plików cookies, które można zablokować a także trwale usunąć. Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są wskazane przez producenta przeglądarki internetowej, która jet używana do łączenia się i przeglądania serwisu dostępnego pod adresem https://secio.pl.  Informujemy, że wszystkie ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie wybranych dostępnych w serwisie  funkcjonalności.

SECio

Audyt Bezpieczeństwa
– przedsiębiorstw
– instytucji i urzędów
– webaplikacji

Adres

Kontakt

Media

Prywatność