Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego

Realnie wspieramy przedsiębiorstwa, audytorów i działy IT.

Cele audytu bezpieczeństwa?

Naszym celem jest wsparcie audytowe umożliwiające osiągnięcie przez audytowany podmiot wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzącego do skutecznego neutralizowania ataków oraz zapobiegania ich niekorzystnym nastęsptwom dla organizacji i danych a także zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Nasz audyt bezpieczeństwa?

Przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa szczególnie w obszarze IT to proces wieloetapowy. Przebiega on różnie w zależności od przedmiotu badania, zakresu, lokalizacji, oczkiwań i jeszcze wielu innych zmiennych. Piszemy o nich dokładniej na podstronach poświęconych audytowi zasobów teleinormatycznych w przedsiebiorstwach prywatnych, instytucjach realizujących zadnia publiczne czy przy okazji omawiania audytu aplikacji webowych. W tym miejscu chcemy tylko zasygnalizować, że skupiamy się na audycie pozytywnym – czyli takim, który ma na celu wydatne podniesienie poziom bezpieczeństwa zasobów i przetwarzanych przy ich użyciu danych. Naszą misją i wyróżnikiem jest realne wsparcie klientów a nie skupienie się na wskazywaniu uchybień!

Zasoby
100%
Środowisko
100%
Oprogramowanie
100%
urządzenia klieckie
100%

Główne obszary audytu?

Naszym klientom proponujemy współpracę w zakresie pozytywnego audytu kompleksowego lub skupionego na wyciunku zasobów oraz bezpieczeństwie wybran usług. Bez względu na audytowany zasób zawsze zalecamy działania opartne na weryfikacji i jeśli to niezbędne wskazujemy sprawdzone rozwiązania w  obszarach:

SECio

Audyt Bezpieczeństwa
– przedsiębiorstw
– instytucji i urzędów
– webaplikacji

Adres

Kontakt

Media

Prywatność